O historii

Na jaře zde kvetou stromy a keře, navzdory těsné blízkosti centra sem hluk města doléhá jen velmi vzdáleně. Mnohem častěji je slyšet okopávání záhonů v nedaleké zahrádkářské kolonii. Areál Transfúzního centra v brněnské Tomešově ulici je ideálním místem, pokud člověk hledá klid a mír uprostřed ruchu všedních dní. Idylickou představu narušuje jen jedna významná maličkost – celý areál na Tomešově poslední léta zoufale chátrá.

Budovy, který byly vystavěny na sklonku 50. let, původně sloužily odběru krve a následné manipulaci s krevní plazmou. Po přestěhování „transfúzky“ do nových prostor v Bohunicích, sídlilo na Tomešově krátce detašované pracoviště Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Na popud poslance za KDU-ČSL Stanislava Juránka tak v prostorech bývalého Transfúzního centra může vzniknout unikátní místo pro těžce nemocné děti i dospělé - Druhý domov. V Brně se na jednom místě mohou  koncentrovat znalosti i technická podpora největších lékařských kapacit v oblasti paliativní a respitní péče.

Místo, kde se vždy pomáhalo lidem, by tak po letech devastace opět sloužilo dobré věci – poskytlo by bezpečné útočiště těm nejvážněji nemocným dětem a jejich rodinám.

Kraj od roku 2009 připravoval různé projekty, avšak žádné se nepodařilo dotáhnout do úspěšného konce, buď chyběla vůle nebo peníze. V nádherné a exkluzivní lokalitě prakticky uprostřed Brna tak leží ladem ideální pozemky pro Univerzitní centrum paliativní péče. Byla by velká škoda promrhat příležitost na renovaci budov a zřízení centra díky prostředkům z Evropské unie.

Stanislav Juránek