O péči v domově

 

Medicína se v uplynulých dekádách zaměřovala především na jednu věc – prodlužování a zkvalitňování lidského života. Při tom všem se však zapomínalo i na tu jedinou jistotu, která k životu patří - smrt a proces umírání.

To se začíná v posledních letech pozvolna měnit. Klade se čím dál větší důraz i na to, jak pacientům s těžkou chorobou v pokročilém nebo posledním stádiu pomoci, ulevit jim a zkvalitnit zbytek života. Potřeby pacientů jsou přitom různé, odvíjí se od pokročilosti nemoci, od pacientova věku, sociální situace i psychického stavu. Zejména k dětem je proto potřeba přistupovat s extrémní empatií, citlivostí a respektem.

V plánovaném Univerzitním centru paliativní péče se specialisté budou zaměřovat na poskytování nejlepší možné péče dětem, dospělým i jejich příbuzným. Důraz budou klást na respektování potřeb pacientů, zdůrazňování významu rodiny a nejbližších přátel a zajištění sociálních vazeb. Paliativní a hospicová péče vychází ze zkušeností, že umírání nemusí být doprovázeno strachem, bolestí a utrpením – kvalitní péčí lze docílit klidného a harmonického odchodu.

Stanislav Juránek

 

Vedle paliativní péče bude několik lůžek ve Druhém domově vyhrazených i respitní péči, neboli odlehčovací službě. Jedná se o sociální službu, která pomáhá lidem dlouhodobě pečujícím o nemocnou či postiženou osobu. Ať už se jedná o pomoc se zvládáním běžných úkonů, osobní hygienu nebo zajištění stravy. Po dobu, kdy například rodiče nemocného dítěte potřebují nabrat síly a odpočinout si, dokáže Druhý domov zajistit kompletní péči o jejich potomka.

Druhý domov ale pomůže i nemocným dětem v posledních chvílích života. Nabídne pět hospicových lůžek. Odborníci dětem zajistí kompletní péči včetně důstojného odchodu z tohoto světa. Pomoci se v Druhém domově dočkají i jejich rodiče a příbuzní, pro které nebývá snadné smrt dítěte zpracovat. Stejné podpory se dostane i blízkým dospělých pacientů, pro které bude v centru vyhrazených deset lůžek.