O projektu

Všichni chceme žít dlouho. Díky kvalitní zdravotnické péči i vyšším životním standardům se nám to daří. Přesto se musí mnoho rodičů vyrovnávat s tím nejhorším scénářem. S odcházením vlastních dětí, které ještě ani nedosáhly dospělosti. Cesta ke smrti je pro ně těžká a mnohdy pomalá. Ne rychlá a poetická jako ve filmech. Umírání je náročné pro umírajícího i pro jeho příbuzné.

Rodičům při dennodenní péči o nemocné dítě docházejí nejen psychické, ale také fyzické síly. Každý den je náročnější než ten předcházející a konec je často vzdálený. Přesto se obětavě snaží dopřát svému potomkovi tu nejlepší možnou péči, neopustit ho a hlavně se nevzdat.

V Brně proto pod záštitou prvního hejtmana Jihomoravského kraje a současného poslance za KDU-ČSL Stanislava Juránka vzniká unikátní projekt Druhého domova neboli Univerzitního centra paliativní péče, který má vyčerpaným rodičům ulevit. Odborníci na potřebnou dobu zajistí důstojnou a ohleduplnou péči o umírající i těžce nemocné děti, rodiče si mezitím trochu odpočinou a načerpají síly. S klidem a jistotou, že o to nejcennější v jejich životě je dobře postaráno. Stanislav Juránek přišel navíc s unikátním nápadem na propojení paliativní péče o dospělé a děti.

Na jednom místě se bude soustředit nejkvalitnější technologické vybavení i renomovaní odborní v daném oboru. Obojí bude snadno k dispozici jak dětem, tak dospělým a jejich rodinám.

Stanislav Juránek

Technologie i odborníci budou snadno dostupné. Univerzitní centrum paliativní péče totiž vyroste ve zchátralé budově bývalé transfuzní stanice v brněnské Tomešově ulici. Psychologickou podporu a povzbuzení naleznou ve Druhém domově také rodiny nemocných. Odborníci jim pomohou zvládnout těžké chvíle spojené s nemocí i smutek, vztek nebo zoufalství, které se dostaví po odchodu blízkého člověka.

Centrum nabídne respitní péči deseti, paliativní péči rovněž deseti a hospicovou péči pak pěti dětem, které zde naleznou bezpečné a klidné prostředí. Kapacita pro dospělé pak bude dokonce dvojnásobná. Zázemí v univerzitním centru poslouží i pro potřeby mobilních služeb.

Uvědomujeme si, že domácí péče je zejména pro dětské pacienty a jejich rodiny nenahraditelná. I pečující si ale potřebují někdy odpočinout, nebo už zkrátka nejsou schopní sami kompletní péči zvládat. Univerzitní centrum proto nabídne důstojné prostředí těm lidem, u nichž není domácí péče z nejrůznějších důvodů možná.

Stanislav Juránek

 

Projekt je navíc od počátku koncipovaný jako vědecké univerzitní centrum. Spoluprací s lékařskými fakultami v republice tak vznikne místo tolik potřebného vzdělávání, vědy a výzkumu pro nové generace lékařů a lékařek, kteří se mnohdy nemají možnost osobně seznámit s nejnovějším trendy v oblasti paliativní péče. Univerzitní centrum tak přispěje i ke zlepšení péče o nemocné děti i dospělé napříč obory. 

 

„Předpokládám, že centrum se v Brně osvědčí a nemocným a jejich rodinám opravdu ulehčí. Celý koncept pak můžeme snadno vzít a přenést do Prahy. Byl bych rád, kdyby se moravské centrum stalo vzorem pro stejný projekt také v hlavním městě. Protože o blaho dětí jde nám všem.“

Stanislav Juránek