Patroni projektu

Patron projektu pro Jihomoravský kraj

Stanislav Juránek

Brněnský rodák, původní profesí lesák. V roce 1994 se stal radním v městské části Brno - Židenice a později starostou. Po vzniku krajů uspěl v prvních krajských volbách a od roku 2008 proto působil jako hejtman Brněnského, později Jihomoravského kraje. Velmi dobře je hodnocený jeho projekt integrovaného dopravního systému a zavedení Rodinných a Senior pasů. V letech 2010 až 2016 hájil zájmy občanů jako senátor a soustředil se na oblasti podpory venkova a životního prostředí. V roce 2017 byl zvolen poslancem a je členem Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Je ženatý, má tři děti, a je starostou sportovní organizace Orel.

 

„Často se na mě obracejí rodiče těžce nemocných a umírajících dětí, kteří už nemají dostatek sil, aby se o své potomky dokázali čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu starat. Právě pro ně jsem vymyslel a snažím se vší silou prosadit projekt Druhého domova neboli Univerzitního centra paliativní péče v brněnské Tomešově ulici.“

Patron projektu pro Českou republiku

Jan Bartošek

Nynější poslanec Parlamentu České republiky pracoval dlouhá léta jako terapeut s pacienty trpícími závislostí na návykových látkách. Kromě toho působí jako externí pedagog na vysokých školách v Olomouci a v Jihlavě. Politicky činný je od roku 2010, kdy se stal místostarostou jihočeských Dačic, kde žije. Do Poslanecké sněmovny byl poprvé zvolen v roce 2013 a působil na postu místopředsedy sněmovny. Do jeho gesce patří především otázky bezpečnosti, hospodářský rozvoj a dostupné bydlení. Je ženatý a má dvě děti.

„Tento v naší zemi unikátní projekt mi dává obrovský smysl, protože síla společnosti se pozná ve schopnosti pomáhat těm nejslabším a nejzranitelnějším.“

Zdravotnický náměstek Dětské nemocnice FN Brno

doc. MUDr. Jan Blatný, PhD.

Primář oddělení dětské hematologie a biochemie v Dětské nemocnici FN Brno patří mezi nejuznávanější lékařské kapacity na poli léčby dětí s poruchou srážlivosti krve v Česku. Pod vedením dr. Blatného se Dětská nemocnice stala jedinečným komplexním lůžkovým zařízením pro dětské i dospělé pacienty, jediným svého druhu v naší zemi. Není proto divu, že se doktor Blatný stal v roce 2019 prezidentem organizačního výboru pražské konference Evropské asociace pro léčbu hemofilie, a jeho práce je ceněna i v zahraničí.

„Krása a smysl života jsou dány mimo jiné i tím, že život začíná, probíhá a končí, aby se mohl zrodit znovu. Někdy se však stane, že během něj dojde k situacím, které ho ohrozí, zkrátí, nebo jej mohou i předčasně ukončit. Tyto situace se nevyhýbají bohužel ani dětem. V našem a v sousedních krajích není v současné době k dispozici zařízení, které by se o pacienty vyžadující paliativní péči komplexně postaralo. Proto vítám projekt Druhého domova, který má za cíl důstojně se postarat o ty, kteří paliativní péči potřebují.“